Anasayfa

 Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.

Sevkiyat, üretimi yapılan ürünlerin alıcılara ulaştırılması sürecinde yapılan işlemlerin bütünüdür. Siparişler, belirli kriterlere göre tasnif edilerek (sevk günü, sevk yeri, yükleme aracının rotası vb.)sevkiyat evrakları ile birlikte talep edilen yerlere ulaştırılmak üzere taşıma araçlarına yüklenerek depodan çıkarılır.
Bu Prosedürün amacı, X firmasında üretilen bitmiş ürün ve üretimde kullanılacak olan hammadde, yardımcı malzemelerin fabrikaya girişini, depolarda uygun koşullarda saklamasını depolamayı) kontrol altında tutmaktır.
21.11.2012
26.11.2012
Uluslararası Demiryolları Birliği (International Union of Railways) tarafından onaylaması yapılan ve DIN 15146'da tarifini bulan Uluslararsı yagın kullanımı 800x1200 mm ölçülerinde standart bir palettir. Genel üretim ve kabul şartları UIC 435-2 talimatnamesinde temel olarak verilmiştir. Buna göre paletin dış ölçüleri 800x1200 -0+3 mm hassasiyetindedir. Tahtada kullanılması gereken ahşap malzeme ölçüleri max. %22 nem oranında geçerli olan değerlerdir.
Normal Tır ; 13.60 x2.42 x2.60 m-(boy-en-yükseklik ) / 20-24 ton /80 m3 Maxima Tır ; 13.60 x2.44 x2.80 m ................................ ./20-24 ton /92 m3 Mega Tır ; 13.70 x2.46 x3.00 m.................................. /22-26 ton/100 m3 Kamyon-Remork; 7.10 +7.68 x2.45 x2.80 m ...................../20-24 ton/100-105 m3 Lowbed ; 13.60 + 6 x2.55-3.00 x3.00 -4.00 m............... /25-80 ton Hidrolik Trailer ; 13.00 +13.00 x3.00 -5.00 X3.00-5.00..../60-300 ton
29.11.2012
06.11.2012
Depolar;Hammadde veya mamul maddelerin uygun şartlarda belli bir süre muhafaza edildiği kapalı ve açık alanlardır.Depolar lojistiğin durak noktalarından biridir. Antrepolar Depolarla aynı özelliklere sahip olmalarına karşın fark olarak kati ithalat veya ihracatı yapılmamış gümrüklü malların depolandığı yerlerdir.Daha çok kurulma yerleri olarak gümrük noktalarına yakın bölgelerde veya ticari merkezler içerisinde kurulmaya çalışılır.
ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınlayarak güncellemiştir. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiştir. Incoterms 2010’da teslim şekilleri 13’den 11’e düşürülmüştür. Dört şart yürürlükten kaldırılmış, buna karşılık iki yeni teslim şekli oluşturulmuştur. Ayrıca INCOTERMS genel olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP olmak üzere yedi adet olarak FAS - FOB - CFR - CIF kuralları da sadece suyollarıyla yapılan taşıma türlerini kapsamak üzere "deniz ve iç su taşımalarına özgü kurallar" sınıflandırması adı altında toplanmış ve FAS - FOB - CFR - CIF kuralları içeriğinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.
06.11.2012
06.11.2012